V čem jsou výhody A2 mléka a kde se bere?
24. 11. 2020

V čem jsou výhody A2 mléka a kde se bere?

A2 mléko pochází pouze od zvířat, která po rodičích zdědila jistý gen. Jeho konzumace může přinášet úlevu lidem, kteří mají jinak s běžným mlékem problémy.

Mléko obyčejně dělíme podle toho, od kterého savce pochází. Z tohoto hlediska je patrně nejznámější mléko kravské a velké oblibě se v poslední době těší i mléko kozí nebo buvolí. Dalším kritériem pro dělení je množství tuku, podle kterého u nás rozeznáváme mléko plnotučné, polotučné a odstředěné. Víte ale, že existuje také mléko označované jako A1 nebo A2? A že jedno z nich je pro lidský organismus mnohem lépe stravitelné?

Záleží na typu β-kaseinu

Jednou z nejdůležitějších složek každého mléka jsou mléčné bílkoviny. Ty se skládají ze dvou základních částí: syrovátky a kaseinu. Kaseinovou část tvoří řada β-kaseinů, mezi které patří i A1 β-kasein a A2 β-kasein. Prakticky všechna běžně dostupná mléka obsahují směs A1 a A2 β-kaseinů a mohou se označovat jako mléko A1. V případě, že ale obsahují jen A2 β-kasein, označují se jako A2 mléko. Toto mléko ovšem produkují výhradně zvířata, která od obou rodičů zdědila A2 variantu genu pro β-kasein a mají genotyp A2/A2. Zcela jednoduše je pak rozdíl mezi mléky A1 a A2 možný popsat takto: Tato mléka se liší v obsahu dvou druhů kaseinu, a to A1 β-kaseinu a A2 β-kaseinu, kdy mléka A2 kasein A1 β-kasein neobsahují (nebo jen stopové množství).

Nabízí řadu benefitů

A2 mléka mohou pocházet od různých savců, nicméně nejčastěji se v dnes setkáváme s A2 mlékem kravským a kozím. Pro produkci kravského A2 mléka je do stáda nutné vybrat pouze ty jedince, kteří po rodičích zdědili výše zmíněný gen, protože u části krav zmutoval, a produkují tak A1 mléko. Mléko těchto vybraných dojnic se pak při výrobě nesmí potkat s jiným mlékem a je zapotřebí dodržet i další pravidla, což ospravedlňuje jeho vyšší cenu. U koz tento gen zůstal zachovaný, takže je možné říct, že A2 mléko produkují přirozeně. Konzumace A2 mléka s sebou přináší benefity, a to v podobě jeho lepšího trávení, měkčí stolice a případných menších bolestí žaludku. Vědecké studie1 také uvádějí, že β-kasein A2 nezpůsobuje zánětlivá onemocnění, jako je kolitida nebo syndrom podrážděného střeva. Na rozdíl od něj bývá β-kasein A1 obsažený v běžném mléce považován za původce některých typů intolerancí k mléku.

Všechny výše popsané výhody nabízí českým i slovenským dětem Kendamil Kozí mléko. Jde právě o A2 mléko a navíc o mléko kozí, které nabízí i mnoho dalších benefitů.

Návrat k původnímu

Pole dostupných vědeckých studií je A2 β-kasein původní variantou, která byla stoprocentně zastoupena v mateřském mléce savců. Před několika tisíci lety však došlo k jeho mutaci a vzniku varianty A1, která se následně rozšířila do celých populací.

1. Ho S, Woodford K, Kukuljan S, Pal S. Comparetive effects of A1 versus A2 beta-casein on gastrointestinal measures: a blinded randomised cross-over pilot study European Journal of Clinical Nutrition 2014; 68:994–1000.

Prohlášení cookies
Top