Zásady ochrany soukromíZásady ochrany soukromí a pravidla používání internetových stránek (
dále spolu jen „internetové stránky Společnosti“ nebo „webové stránky“) a využívání cookies pro internetové stránky společnosti Health Academy s.r.o., se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložka 273525 (dále jen „Zásady ochrany soukromí“).

Níže Vás společnost Health Academy s.r.o., se sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložka 273525 (dále jen „Společnost“) informuje o způsobu, jakým jsou shromažďovány, používány a chráněny informace, které můžete Společnosti při používání internetových stránek Společnosti (jak je tento pojem definován níže) nebo jejich prostřednictvím poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací v rámci internetové stránky Společnosti si, prosím, níže uvedené informace pečlivě prostudujte. Berte prosím na vědomí, že vstupem na kteroukoliv z internetových stránek Společnosti nebo užitím jakékoliv informace umístěné v rámci internetových stránek Společnosti, vyjadřujete souhlas se Zásady ochrany soukromí a zavazujete se je v plném rozsahu respektovat. 

1. Autorská práva

Společnost je oprávněna vykonávat majetková práva k internetovým stránkám Společnosti. 

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na internetových stránkách Společnosti, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách Společnosti.

Data, která jsou obsahem těchto stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem těchto stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva. Společnost stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto internetových stránek Společnosti, a na základě výpadku jejich provozu. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění. 

2. Přesnost údajů

Přes veškeré pokusy o zajištění korektnosti, aktuálnosti a přesnosti informací uvedených na internetových stránkách Společnosti nemůže Společnost zaručit korektnost, přesnost a aktuálnost žádné z informací. Za žádných okolností nebude Společnost zodpovědná za přímé nebo nepřímé škody nebo následky používání nebo spoléhání se na informace uvedené na internetových stránkách Společnosti.

3. Jméno a kontaktní údaje subjektu odpovědného za zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které jako správce [podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)] zpracovává Společnost. 

Kontaktní údaje správce jsou: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00, email: kristyna.valentova@healthacademy.cz. 

4. Oblast působnosti

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na internetových stránkách Společnosti a následné zpracování těchto údajů naší Společností.

Tyto zásady dále slouží k poskytnutí informací dle článků 13 a 14 GDPR ohledně zpracování údajů nad rámec shromažďování prostřednictvím tohoto webu. Jako takové vám také v konkrétních případech poskytneme samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

5. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich zpracování

 • Když navštívíte internetovou stránku Společnosti

Pokud jste na internetových stránkách Společnosti, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace se dočasně uloží do souboru protokolu. Bez vašeho zásahu se automaticky shromažďují a ukládají.

 • IP adresa zařízení, z něhož byl web načten,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a adresa URL načteného souboru,
 • web, ze kterého jste přišli (odkazující adresa URL),
 • web načtený z našeho webu,
 • prohlížeč na vašem zařízení a případně operační systém a název vašeho poskytovatele přístupu.

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • abychom zajistili bezproblémové vytvoření připojení k webu,
 • abychom zajistili pohodlné používání našeho webu,
 • k analýze bezpečnosti a stability systému,
 • k dalším administrativním účelům.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování údajů uvedených výše. Za žádných okolností shromážděné údaje nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o vás.

Vaše osobní údaje se pro jiné účely nezpracovávají a vymažou se, jakmile již není potřeba je dále zpracovávat. V případě zaznamenávání Vašich osobních údajů za účelem zobrazení webové stránky k vymazání dochází, jakmile webovou stránku opustíte. Z protokolových souborů se Vaše osobní údaje vymazávají nejpozději po 3 dnech. Pokud jsou vaše osobní údaje uloženy z jiných důvodů, jsou anonymizovány, takže s nimi nemůžete být nijak spojeni ani vás z nich nelze identifikovat.

Kromě toho používáme při Vaší návštěvě na internetových stránkách Společnosti soubory cookies. Podrobnější informace o nich naleznete v části 6. těchto Zásad ochrany soukromí.

 • Když nás kontaktujete e-mailem

Na výše uvedené e-mailové adrese v bodě 3. Zásady ochrany soukromí nebo přes kontaktní formulář zveřejněný na internetových stránkách Společnosti nás můžete kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.

Když tak učiníte, budou uloženy vaše osobní údaje, které prostřednictvím e-mailu nebo přes kontaktní formulář předáte. Právním základem zpracování údajů pro účely kontaktu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje, které shromáždíme, po zpracování vašeho požadavku odstraníme, pokud již nejsme ze zákona oprávněni či povinni je dále zpracovávat

 • Když se účastníte akcí či soutěží

Můžeme od Vás při Vaší účasti na našich akcích či soutěžích shromažďovat následující osobní údaje včetně citlivých osobních údajů:

 • jméno, příjmení,
 • doručovací adresu,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • profilovou fotku zveřejněnou na sociálních sítích,
 • fotku a/nebo video, které bylo vloženo do soutěže,
 • Vaše lokalizační údaje,
 • Váš věk a/nebo věk dítěte,
 • profily na sociálních sítích


6. Cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají internetové stránky Společnosti soubory cookies. Jsou to malé soubory, které ukládají informace o Vašem webovém prohlížeči, nikoliv o Vaší osobě. Některé cookies jsou nezbytné pro správné fungování internetové stránky Společnosti, jiné se využívají na zvýšení kvality stránky a spokojenosti uživatele.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména internetové stránky Společnosti, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace.

Právní předpisy uvádí, že můžeme ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz internetové stránky Společnosti. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš souhlas.

Používané cookies se liší svojí expirací. Ty jsou detailně uvedeny zde: https://www.kendamil.sk/cookies/ 

Co soubory cookies umožňují?

 • zapamatovat si vaše přihlašovací údaje, abyste je nemuseli pokaždé zadávat
 • zajistit bezpečnost po přihlášení
 • zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu
 • zajistit jednotné působení celé stránky a její správnou funkčnost
 • zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité posloupnosti
 • snížit dobu nahrávání stránek, které navštívíte
 • upravit a správně zacílit reklamu
 • analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • zvýšit uživatelské pohodlí webu, zkvalitnit online služby

Jakým způsobem nastavit příp. upravit / změnit souhlas s cookies naleznete zde https://www.kendamil.sk/cookies/.

7. Předávání údajů

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám (příjemcům), jestliže:

 • jste poskytli výslovný souhlas s jedním či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR.
 • poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR jsou nezbytné pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků a neexistuje důvod se domnívat, že máte primární ochranný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly zveřejněny,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. c) GDPR
 • je to právně přípustné pro plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. b) GDPR,
 • si necháváme osobní údaje zpracovat v souladu s článkem 28 GDPR.

K předávání vašich osobních údajů k jiným, než výše uvedeným účelům nedochází.

Některé cookies, které se objevují na našich stránkách, jsou umístěny službami třetích stran. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části 6. Cookies ve spojení se sekci „Prohlášení cookies“, a to konkrétně:
 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads 
 • Meta Platforms Ireland Ltd (dříve Facebook Ireland Ltd), se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy; 
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky-pro-inzerenty/ 
 • Smartlook.com, s.r.o. Sídlo: Milady Horákové 13, 602 00 Brno. Zásady o ochraně osobních údajů najdete na https://www.smartlook.com/cs/help/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/ , https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy 

Naše Společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Výjimečně jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním osobních údajů posuzujeme, zda vybraný správce či zpracovatel poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti vašich práv, jakožto subjektů údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany osobních údajů v dané zemi. K předání vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek:

 • vůči vybrané třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země / mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • vybraný zpracovatel nebo další zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto zpracovatele, dalšího zpracovatele, existuje vymahatelnost práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodnými zárukami mohou být:

 • právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;
 • závazná podniková pravidla;
 • standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;
 • standardní doložky o ochraně údajů přijatých relevantním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;
 • schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;
 • schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a ‍to i ‍ohledně práv subjektů údajů.

Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.

8.  Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy u společnosti

Vaše osobní údaje uchovává Společnost pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je podle zákonných lhůt, které jí ukládají právní předpisy.

Společnost má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů; osobní údaje tak nedrží Společnost déle, než je oprávněna.

Údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání vašeho souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a nejdéle 5 let po jeho zániku (odvolání). 

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku např. v souvislosti s poskytnutými zárukami).

Poté, co odpadne zákonný důvod pro zpracovávání osobních údajů, provádí Společnost jejich neprodlený výmaz.

9. Sociální média

Stránka může obsahovat odkazy na další internetové stránky nepodléhající naší kontrole a nespadající do působnosti těchto zásad. Pokud prostřednictvím těchto odkazů vstoupíte na další internetové stránky, mohou od Vás jejich provozovatelé sbírat údaje, které budou používat v souladu s jejich vlastními zásadami, přičemž tyto se mohou od našich zásad odlišovat.

Stránka Vám může taktéž poskytnout příležitost sdílet nebo sledovat informace o stránce prostřednictvím sociálních sítí provozovaných třetími stranami (např. prostřednictvím odkazů „sdílej“, „like“, „follow“).

Tuto funkci nabízíme za účelem zvyšování zájmu o stránku mezi uživateli Vašich sociálních sítí, a abychom Vám umožnili sdílet s Vašimi kontakty nebo s nimi sledovat názory, zprávy a doporučení ze stránky. V každém případě byste měli mít na paměti, že sdílení osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí může vyústit v jejich shromažďování provozovatelem sítě a v jejich veřejnou dostupnost, a to i prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Za účelem pochopení jejich zásad ochrany osobních údajů byste si vždy měli přečíst příslušné zásady a informace všech internetových stránek, které navštěvujete, nebo sociálních sítí, prostřednictvím kterých osobních údaje sdílíte.

10. Práva subjektů údajů

Máte právo:

 • dle článku 15 GDPR získat od nás informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše údaje poskytnuty, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, a existenci automatického rozhodování včetně profilování a případně o relevantních informacích o jejich podrobnostech;
 • dle článku 16 GDPR požadovat opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění osobních údajů, které máme o vás uloženy, a to bez zbytečného odkladu;
 • dle článku 17 GDPR požadovat výmaz osobních údajů, které o vás máme uloženy, jestliže zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků;
 • dle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže máte pochybnosti
 • o správnosti údajů a zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich výmaz a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale vy je vyžadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste uplatnili námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 • dle článku 20 GDPR požadovat poskytnutí vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • dle čl. 7 odst. 3) GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dříve dali. V důsledku toho nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;
 • dle článku 77 GDPR podat stížnost k dozorovému úřadu. Obvykle můžete kontaktovat dozorový úřad ve svém obvyklém místě bydliště nebo pracoviště nebo našeho sídla. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

11. Právo vznést námitku

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR, máte dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují důvody týkající se vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka směřována k přímému marketingu. V případě přímého marketingu máte právo na obecnou námitku, kterému vyhovíme, aniž byste uváděli jakoukoli konkrétní situaci.

Pokud chcete uplatnit své právo odvolat souhlas nebo odmítnout zpracování, stačí zaslat e-mail na kristyna.valentova@healthacademy.cz. 

12. Bezpečnost údajů

Jak chráníme Vaše osobní údaje Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

13. Aktuálnost a změny těchto zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 20. 12. 2021.

Uvedené zásady zpracování osobních údajů můžeme měnit vzhledem k vylepšení našich webových stránek a nabídek prostřednictvím naší webové stránky nebo vzhledem k změněným právním požadavkům.